privacy policy

Privacy- en cookieverklaring 
Via de website versvleesvoorhonden worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Versvleesvoorhonden respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Gebruik van uw gegevens 
Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw gegevens doorgeven via ons contactformulier.

Wij verwerken van u de volgende gegevens: 
- NAW gegevens 
- e-mailadres 
- telefoonnummer 
- aankoopgeschiedenis 
- login gegevens 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden
- U gebruik laten maken van onze dienstverlening 
- Het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website
- U toegang verlenen tot uw account 
- Het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan 
- Het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven die relevant zijn voor de door u afgenomen diensten. 
- Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website of online helpdesk; 
- Het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten; 
- Het opmaken van uw (digitale) facturen. 

Bewaartermijnen 
Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren. Tevens hebben wij een bewaarplicht voor onze digitale facturen. Wij bewaren deze 7 jaar conform de eisen van de belastingdienst. 

Beveiliging van uw data 
Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen, zoals beveiligde opslag van uw gegevens in onze database. Tevens worden alle gegevens die u op onze website invoert versleuteld verstuurd met het https protocol. (SSL) 

Verstrekking aan derden 
Versvleesvoorhonden verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst. 

Voor de registratie van domeinnamen worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de uitgevende instantie en aan eventuele registrars (tussenpartijen) welke versvleesvoorhonden als leverancier gebruikt. Deze partijen en versvleesvoorhonden kunnen voor gTLD domeinnamen* reservekopieĆ«n (back-ups) van uw domeinnaamgegevens maken en in bewaring stellen bij een derde partij. Tevens worden uw domeinnaamgegevens publiek zichtbaar gemaakt via de WHOIS-server van de uitgevende instantie. 

*met gTLD worden domeinnamen van het type generic, generic-restricted of sponsored bedoeld, zoals aangegeven bij IANA. 

Verplichte domeinnaamgegevens 
Tenzij aangegeven als optioneel, zijn gegevens waar versvleesvoorhonden u om vraagt verplicht voor de levering van domeinnamen. In de domeinnaamvoorwaarden vindt u meer informatie over het privacybeleid van de registrerende instanties. 

Aanpassen van uw gegevens 
U kunt uw klantgegevens inzien en aanpassen via uw Account. Eenmaal ingelogd gaat u naar 'Account'. Hier vindt u uw contactgegevens en kunt u deze wijzigen. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens 
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via de Online Helpdesk.

Profilering 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor profilering. Cookies We maken op de websites van versvleesvoorhonden geen gebruik van (tracking-)cookies. Ook niet van Google analytics. 

Wijzigingen 
versvleesvoorhonden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018